Skip to main content

Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal

HEM | MENY | Arkiv | Besöksmål | Bildarkiv & föremål | Bilder & album | Diverse | Föremål | Ljud | Nyckelord | Nyheter (Kx, Ka) | Play (film) | Utställningar | År | Kalixforskarnas arkiv

Museets digitala utställningar

Socknens centrum Kurorten Nordanskär Karlsborg
Årtusendens människor Kåkstan i Malmberget Ett besök i Sapmi
Kunglig resa i Norrbotten Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix ...fattigdomen fruktansvärd...
Vassholmen Rikti Dockas - ett samiskt skogsnybygge Tjärtunnor och edet i Kamlunge

Nyheter från ekomuseet

Guidetur: Norrbotten i Gamla stan
Digitala utställningar kommer 2018
Skall ekomuseet permanentas?
Ekomuseet flyttar in helt på Internet Archive
NSD: Ekomuseet inför ett vägval
Norrbottenskuriren: Swedish Lapland lockar rekordmånga
Fler virtuella utställningar
Ny generation utställning och virtuell rundtur
Ekomuseets kulturrum nu klart
Den nya tidens hotell - 50-talet i Kalix

In English: This collection consists of documents from 19th century connected to the forest industry in Kalix valley, in the very north of Sweden. The history also connects to other parts of Sweden and to other parts of the world, because of the over-sea export to Europe and to America. Most of the documents are in Swedish. 

Vad innebär ekomuseet?

1800-talets skogs- och träindustrihistoria ger karaktär åt Kalix älvdal. Älven är ett storslaget kulturminne, som i historien knöt ihop dalgången. Jag vill berätta om detta i ett större sammanhang för besökare, ortsbor och skolungdomar, med hjälp av kulturmiljöer och besöksmål – från herrgård till nybygge, från flottare till träpatron.

Nytt från 2019 är ekomuseets digitala utställningar, som alla finns tillgängliga direkt över nätet. Lär mer Nederkalix, Nordanskär, fornlämningar, kåkstan, samer, en kunglig norrbottensresa på 1800-talet och mycket mer! Museets fysiska utställning står f.n. uppställd och är öppet på Vassholmen i Kalix.
Detta är också ett ekomuseum med åtskilliga besöksmål i Kalix och Överkalix, ett drygt 40-tal filmer på nätet (mina och andras) och flera utställningar, både online och i fysiskt. Det pekar också ut tre delvis bortglömda utställningar som tidigare producerats av Länsmuseet, vid Vassholmen, Jockfall och Björkfors.

I några av utställningarna och audioguiderna medverkar flera experter från resp. besöksmål, däribland Bengt-Göran Nilsson, Everth Johansson och Thorbjörn Riktig. För utställningarna samarbetar jag bl.a. med Kalix kommun, Ytterbyns hembygdsförening, Filipsborgs herrgård, Björkforsortens intresseförening, Risö hembygds- och bagarstugeförening, m.fl.

Bakgrund

Grosshandlaren Johan Bergman Olson lade som finansman på 1800-talet, en viktig grund för näringar och jobb i dagens Norrbotten – med tydliga kopplingar till Stockholm som central handelsplats. En lång rad träpatroner gick i hans spår i Kalix älvdal, och kunde få hans hjälp med kunskaper, nätverk eller pengar – direkt eller indirekt. De vidareutvecklade affärsmöjligheterna genom att köpa in skog, anlägga ångsågverk och exportera timmer och andra skogsprodukter: Johan August Bergman, David Hummel, Johannes Sällström, Karl Bergbom, P.A. Svanberg, C.O Bergman osv. Deras ångsågar och bolagsskogar sträckte sig från källorna till havet, i både Kalix älvdal och andra älvdalar. Företagen sysselsatte många, samtidigt som den begynnande kapitalismen naturligtvis också skapade nya problem, däribland kring arbetarnas situation.

De gamla originalpappren från patronernas bolag och från Bergman Olsons verksamhet i Stockholm, är historieskrivarens praktiska byggstenar. Bland gammal bokföring och affärsbrev går det att hitta nya sanningar bakom samhällsutvecklingen,eller kanske bakom ett enskilt människoöde bland någon av företagens tusentals anställda. Ännu bättre blir historieskrivningen med tillgång även till en del personlig korrespondens och anteckningar. Tanken med projektet är att tillgängliggöra dessa papper digitalt i ett sammanhang, då ökar naturligtvis möjligheterna dramatiskt attdet verkligen utförs historiska studier.

Kontakt: Magnus Cedergren, mace (at) lysator.liu.se. Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal bedrivs fristående utan formaliserad anknytning till annan organisation utöver här nämnda.


Ekomuseet är medlem av Arbetsam
Ekomuseet har och har haft anslag från Internetfonden, Riksantikvarieämbetet samt Länsstyrelsen i Norrbottens län, samt ekonomiska bidrag från Kalixbygdens forskarförening och Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar.

PART OF
Additional Collections
More right-solid
More right-solid
More right-solid
More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Published
Creator
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Historisk skogsexport Diverse
image
eye 3,005
favorite 0
comment 0
Bilder till arkivet
Topics: bilder, arkivet
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 863
favorite 0
comment 0
Svartbäcksgatan 15 i Uppsala
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, uppsala,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 767
favorite 0
comment 0
Grytnäs herrgård i Kalix, exteriör. Bilden är sannolikt tagen under andra halvan av 1870-talet.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, grytnäs, grytnäs herrgård
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 580
favorite 0
comment 0
Son till Gustaf Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, abel bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 409
favorite 1
comment 0
Brödspade eller Bakfjöl Material: Trä
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Födans beredning, Brödbakning, Brödspadar
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 347
favorite 0
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Material: Skinn Teknik: Vaddering
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Ytterbyn, Dräkt, Huvudbonader, Kasketter
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 333
favorite 0
comment 0
Bokbindarmästare i Stockholm
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, fredrik svanberg
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 303
favorite 0
comment 0
Son till Carl Alm d.ä.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, torsten alm
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 286
favorite 0
comment 0
Sätuna gård utanför Uppsala. Abel Bergman arbetade som bokhållare 1891-92
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, sätuna...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 279
favorite 0
comment 0
Bild från Björkfors herrgård i Kalix, troligen 1800-talet.
Topics: historisk skogsexport från kalx älvdal, kalix avd k fotografier, björkfors, björkfors herrgård
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 265
favorite 0
comment 0
En panoramaliknande bild över Kalix kyrkby, tagen från andra sidan älven vid Grytnäs. Troligen är bilden tagen på 1880-talet.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, kalix kyrkby, kalix kyrka,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 253
favorite 0
comment 0
Holmboda gård söder om Rosersberg
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, holmboda gård, holmboda
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 238
favorite 0
comment 0
Banco-commissarie, 1808-1893, bror till Henrika Bergman, fadern läkaren Henrik Deutsch (nr 37)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodaarkivet
image
eye 236
favorite 3
comment 0
Bilderna ur ett fotoalbum från 1800-talet, kanske ursprungligen tillhörigt familjen Kjellgren/Grönbäck. 1) Maria Wilhelmina Grönbeck 2) Henrik Magnus Kellgren 3) Sitt. Ester Kellgr. Stående Signe Kellgr. Oskar Rydholm, Abel Bergman 4) Carl Erik Grönbeck 5) Johan Wilhelm Grönbeck 6) Anna Sofia Grönbeck g. Ekblom 7) Per Axel Felldin 8) Johan Wilhelm Nylund 9) Matilda Grönbeck g. Nylund 10) Karl Robert Grönbeck (?) 11) Gustaf, Axel el. Alfred Grönbeck 12) Robert Norén 13) Anna...
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, addebodaarkivet, grönbeck, kalix avd k fotografier
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 235
favorite 0
comment 0
Johan Bergman Olsons släktgård Näsbyn nr 6 i Kalix, gården brann upp på 1920-talet
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, näsbyn, näsbygården, näsbyn...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 230
favorite 0
comment 0
Prof. Doct Jöns Svanberg 1771-1851, från litogafi (bild nr 2)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, jöns...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 216
favorite 0
comment 0
Grosshandlare i Stockholm, 1800-65 (nr 35)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, johan...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 212
favorite 0
comment 0
J.J. Torkel Svanberg 1837-1889 (bild 7)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, jöns...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 203
favorite 0
comment 0
Doctorinnan Marg. Elisab. Svanberg 1772-1850, från litografi (bild 3)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 203
favorite 1
comment 0
1844-1912 (nr 24)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, jöns...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 198
favorite 0
comment 0
(nr 27)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 196
favorite 0
comment 0
Bernhard Ulrik Georg 1813-1881 (nr 47)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 195
favorite 0
comment 0
1812-93
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, edla...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 195
favorite 0
comment 0
(nr 33)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, bengt...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 194
favorite 0
comment 0
Okänd kvinna (bild 4)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 193
favorite 0
comment 0
Hustru till Robert Bergman (i sin tur son till Johan Bergman Olson), född Hine, 1823-1890 (nr 42)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, annie...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 192
favorite 0
comment 0
född Roth, 1809-1858. Fru till Lars Svanberg i första giftet, i andra giftet med Stierst. (bild 6)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 191
favorite 0
comment 0
född Svanberg, 1817-1900
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 190
favorite 0
comment 0
fru Svanberg, född Ihre, 1823-85 (nr 23)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, sofia...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 190
favorite 0
comment 0
Notarius Publicus, 1833-1901 (nr 32)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, sven...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 189
favorite 1
comment 0
1807-77, Professor i Lund, orientalist
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 188
favorite 0
comment 0
1843-1912, gift Winberg (nr 15)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 188
favorite 1
comment 0
Professor Doctor, 1801-1879 (nr 29)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 187
favorite 0
comment 0
1821-87
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, ebba...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 186
favorite 0
comment 0
(nr 20)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 186
favorite 0
comment 0
Handlande i Haparanda
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, petter svanberg
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 185
favorite 0
comment 0
Handlande i Haparanda
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 184
favorite 0
comment 0
1814-86
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, clara...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 184
favorite 0
comment 0
Kapten vid Dalregementet, född 1825 (nr 21)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 184
favorite 1
comment 0
Handlande och träpatron i Nederkalix och Stockholm, son till Johan Bergman Olson, 1827-1889 (nr 38)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, johan...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 182
favorite 0
comment 0
född Svanberg, född 1808 (bild 8)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 182
favorite 0
comment 0
1806-1857, (nr 22)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, adolf...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 182
favorite 0
comment 0
Abel Bergman balanserar på en cykel, tillsammans med några kamrater på Ultuna
Topics: addebodasamlingen, historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, ultuna, abel...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 181
favorite 0
comment 0
1820-1863 (nr 26)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 180
favorite 0
comment 0
På bilden studerande, 1845-1909, son till Johan Bergman Olson (nr 44)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, paul...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 180
favorite 0
comment 0
1844-83
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 179
favorite 0
comment 0
1836-1897 (nr 45)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 178
favorite 1
comment 0
Läkare 1837-1910, son till Johan Bergman Olson (nr 39)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, frans...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 177
favorite 0
comment 0
född Deutsch, 1802-1880, gift med Johan Bergman Olson (nr 36)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 177
favorite 0
comment 0
1844-1926, gift med Carolina Sophia (nr 19)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, hugo...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 177
favorite 0
comment 0
1846-1917 (nr 16)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 176
favorite 0
comment 0
tidigare löjtnant, 1838-1891
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 173
favorite 0
comment 0
Amina Tornberg (född 1856) ? & Ebba Tornberg (född 1859) ?
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, amina...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 172
favorite 0
comment 0
Son till Johan Bergman Olson, 1840-1900 (nr 43)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, emil...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 170
favorite 0
comment 0
Träpatron verksam i Kalix
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, david hummel
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 170
favorite 0
comment 0
Hilda Montelius, dotter till Johan August Bergman
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, hilda montelius, hilda bergman
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 168
favorite 0
comment 0
Justitie Ombudsmannen (1861-84?), 1816-82
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, nils...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Nordiska museets föremål
image
eye 166
favorite 1
comment 0
Förmedlare: Samzelius, Hugo Material: Trä Teknik: Svarvning
Topics: Norrbotten, Nederkalix, Textilt arbete, Härvning, nystning, Härvlar
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 166
favorite 0
comment 0
1847-1912 (nr 17)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 160
favorite 0
comment 0
1823-1904 (nr 30)
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Lars Svanbergs fotoalbum
image
eye 157
favorite 0
comment 0
Magister Carl Henrik Bergman (nr 41), son till Johan Bergman Olson, hovpredikant
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, lars svanbergs fotoalbum, kalix avd k fotografier, carl...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
image
eye 150
favorite 0
comment 0
Tavla föreställande familjen Bergman Olson, runt 1840. Målad av Rosenbrock
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, johan bergman olson, johan...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 140
favorite 0
comment 0
Anna Alm, gift med Carl Alm d.y.
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, anna alm
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 137
favorite 0
comment 0
Bild från Björkfors sågverk i Kalix, 1800-talet.
Topics: historisk skogsexport från kalx älvdal, kalix avd k fotografier, björkfors, björkfors sågverk,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 132
favorite 0
comment 0
Briggen Paul på en teckning av Elias Sehlstedt, som finns på Waldemarsudde (en gåva från släkten Bergman Olson).
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, briggen paul, paul,...
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 131
favorite 0
comment 0
Johan Bergman Olson sittande
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, johan bergman olson
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Sjöhistoriska museet
image
eye 130
favorite 0
comment 0
Sjöhistoriska museets beskrivning: Briggen Svea visande babords sida. Svart skrov med vit list. Fyra synliga kanoner. Styrbords ledsegel satta. Gaffelfock och storsegel uppgigade. Tvåtungad svensk flagg med äldre unionsmärke under gaffeln. Fartygsfakta Svåra läster 78. Reg.nr.Sthlm nr 29 (SE, 1839). Kopia av bild från Sjöhistoriska museet.
Topics: historisk skogesxport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, briggen svea, svea
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 128
favorite 0
comment 0
Eka gård, Lista
Topics: addebodasamlingen, eka gård, lista
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 127
favorite 1
comment 0
Grytnäs herrgård i Kalix, interiör från 1800-talet
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, grytnäs, grytnäs herrgård
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 123
favorite 0
comment 0
Hustru till professor Lars Svanberg, född Roth
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, augusta svanberg, augusta roth
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 118
favorite 0
comment 0
Holmboda gård söder om Rosersberg
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, holmboda gård, holmboda
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 117
favorite 0
comment 0
Dotter till Henrika Alm
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, ester alm
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Addebodasamlingens bilder
image
eye 117
favorite 0
comment 0
Gotlänningar under Bondetåget
Topics: addebodasamlingen, gotlänningar, bondetåget
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 114
favorite 0
comment 0
En gruppbild från Nordanskär, kurorten utanför Kalix, årtal okänt
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, nordanskär
Ekomuseum Historisk skogsexport från Kalix älvdal
by Bildarkivet
image
eye 112
favorite 0
comment 0
Målning från 1840
Topics: historisk skogsexport från kalix älvdal, kalix avd k fotografier, johan bergman olson